Đăng ký tài khoản tại Thuoc.net thật nhanh chóng và dễ dàng!

1. Truy cập www.thuoc.net/customer/account/create/

Bấm vào Đăng nhập & Đăng ký ở góc phải đầu trang và chọn "Đăng ký"

2. Điền đầy đủ thông tin yêu cầu

3. Chọn "Gửi"

Một email xác nhận đăng ký thành công sẽ được gửi đến quý khách ngay sau đó.