I. CHÍNH SÁCH ĐỔI, TRẢ HÀNG:

1. Quý khách được đổi lại hàng trong vòng 7 ngày.
2. Điều kiện đổi trả: Sản phẩm còn nguyên tem bảo hành, không bị cậy phá.
3. Hình thức hoàn trả, đổi:

* ĐỔI HÀNG:

-Nếu khách hàng

* TRẢ HÀNG: